Матбугат хезмәтеФоторепортажлар"2020 – 2022 елларга һәм 2024 елга кадәр чорга Татарстан Республикасының социаль-икътисадый үсеше фаразы, 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасының берләштерелгән бюджеты фаразы, 2020 елга һәм 2021, 2022 еллар план чорына Татарстан Республикасы Территориаль мңҗбүри медицина иминияте фондының бюджет проекты турында" Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты утырышы. Татарстан Республикасы Премьер-министры А.В.Песошин уздыра.

Фоторепортаж