БелешмәләрШәхесләр белешмәсе

Шәхесләр белешмәсе

Аганина Оксана Сергей кызы

Әйдәп баручы киңәшче

Министрлыклар, комитетлар һәм хөкүмәткә керә торган башкарма хакимиятнең башка органнары / Татарстан Республикасының Туристлык буенча дәүләт комитеты / Туристик эшчәнлекне дәүләти идарә итү бүлеге

Контакт

E-mail:

Телефон: 222-90-47

Әйдәп баручы киңәшче

Контакт

E-mail:

Әйдәп баручы киңәшче

Контакт

E-mail: