Татарстан Республикасы Рәсми порталы мәгълүматларыннан файдалану турында

Татарстан Республикасы Рәсми порталы мәгълүматларыннан файдалану турында

   Татарстан Республикасы Рәсми порталының барлык мәгълүматлары да теләсә кайсы массакүләм мәгълүмат чаралары, Интернеттагы сайтлар яисә башка мәгълүмат чыганакларында күләме һәм вакыт ягыннан һичнинди чикләүләрсез урнаштырылырга мөмкин. Материалны урнаштыруның бердәнбер шарты беренчел чыганакка сылтама күрсәтү булып тора. Татарстан Республикасы Рәсми порталы материалларын яңадан урнаштыру өчен бернинди рөхсәт алу таләп ителми.