БелешмәләрШәхесләр белешмәсе

Шәхесләр белешмәсе

Авдошина Лариса Владимировна

Бүлек башлыгы

Министрлыклар, комитетлар һәм хөкүмәткә керә торган башкарма хакимиятнең башка органнары / Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы / Татарстан Республикасы Сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы структурасы / Эш башкару һәм контроль тикшерү бүлеге

Контакт

E-mail:

Телефон: 567-36-71