Press serviceDay planOpening of secondary school No. 41 in Naberezhnye Chelny. Tatarstan President Rustam Minnikhanov is taking part.

Photoreport

Share |