Press serviceDay planWorking visit of Tatarstan President Rustam Minnikhanov to Naberezhnye Chelny.

Photoreport

Share |